Čo spôsobuje kliešť

Čo spôsobuje kliešť

Kliešť obyčajný prenáša na človeka rôzne neuroinfekcie.

Keďže kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) má najzložitejší vývojový cyklus – trojhostiteľský (a v každom vývojovom cykle má jedného hostiteľa, z ktorého po nasatí odpadáva), ale potencionálna nákaza sa môže preniesť na ďalšieho hostiteľa. Medzi najčastejšie choroby, ktorých nositeľom je kliešť patria:

Kliešťová encefalitída

Lymská/ Lymeská borelióza

Anaplazmóza

Babezióza psov

Tularémia

Q horúčka

Kliešťová encefalitída

Je to akútne horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Zákernosť tohto ochorenia spočíva v tom, že prebieha dvojfázovo, a ktorého vznik nie je zapríčinený len priamym prenosom z kliešťa, ale aj konzumáciou tepelne nedostatočne upraveného mlieka a mliečnych výrobkov z voľne sa pasúcich hospodárskych zvierat.

Prvé štádium začína po uplynutí inkubačnej doby za 2 – 28 dní po prisatí, po ktorej sa priebeh ochorenia podobá chrípke s bolesťami hlavy, horúčkami, bolesťami v kĺboch, chrbte, končatinách ku ktorým sa môžu pridružiť aj ťažkosti s trávením.

Po zlepšení stavu (bezpríznakové obdobie 1 – 20 dní) prichádza druhá fáza, ktorej priebeh je podstatne závažnejší. Vírus po masívnom premnožení preniká do centrálnej nervovej sústavy, kde poškoduje nervové bunky a vyvoláva zápal mozgových blán (meningitíde), niekedy až zápal mozgu(encefalitída). Niekedy môže vírus napadnúť aj miechu, ale len zriedkavo. Ochorenie sa prejavuje silnou bolesťou hlavy, vracaním, vysokými horúčkami, poruchami vedomia, tuhnutím krku, zmätenosťou a bezvedomím.

Rozpoznanie kliešťovej encefalitídy (vírusu FSME) je možné urýchliť vyšetrením krvi. Liek na ochorenie neexistuje a ordinujú sa len lieky na zmierňovanie príznakov v prvom štádiu. V prípade, že u človeka sa prejavujú príznaky druhého štádia a má preukázanú kliešťovú encefalitídu je hospitalizovaný a podrobený špeciálnemu vyšetreniu. Pri pretrvávajúcich príznakoch dostáva infúzie a býva v režime absolútneho pokoja. Na základe vyšetrenia mozgovomiechového moku sa určuje aj nasledovný postup liečby. Pobyt v nemocnici s touto diagnózou väčšinou trvá 14 dní a následne je najmenej 30 dňová rekonvalescencia a pokoj v domácom prostredí.

Pred kliešťovou encefalitídou sa možno chrániť očkovaním, a to hlavne v zimných mesiacoch, aby mal organizmus čas vytvoriť si dostatok protilátok pred sezónou kliešťov. Toto očkovanie sa realizuje podaním troch dávok očkovacieho séra v priebehu 7.mesiacov a dlhodobá ochrana sa získava následným opakovaným preočkovávaním každé tri roky.

Samozrejme súčasťou ochrany pred ochorením je aj ochrana pred prisatím kliešťa v prírode, a to najmä vhodným oblečením, používaním repelentov, kontrole tela po návrate z prírody a vhodným odstraňovaním prisatých kliešťov.

Lymská / Lymeská borelióza

Pôvodcom ochorenia sú baktérie, borélie z triedy spirochét, ktoré sa rozmnožujú veľmi pomaly a tieto baktérie môžu infikovať rôzne orgány tela. Priebeh ochorenia prebieha v niekoľkých štádiách, pričom sa nemusia prejaviť postupne.

V prvom štádiu sa v priebehu 1 – 2 týždňov od prisatia kliešťa objaví začervenaný kruhovitý asi ako dlaň veľký kožný prejav, tzv. migrujúci erytém (erythema migrans), ktorý sa okolo miesta bodnutia postupne zväčšuje, má ohraničený lem s bledším miestom v strede a potom mizne. Skorým príznakom môže byť tiež horúčka, triaška, bolesti svalov , únava. U detí, menej často u dospelých sa niekedy objaví aj modročervený uzlík veľký cca 1-5cm, ktorý môže byť sprevádzaný zdurením príslušných lymfatických uzlín. Tento kožný prejav je tak typický pre prvé štádium ochorenia, že postihnutá osoba by mala začať okamžitú liečbu antibiotikami. Neplatí to však pre nevinné a časté sčervenanie kože, ktoré sa rozloží na cca 1-2cm kruh okolo miesta bodnutia, ktoré silne svrbí, ale po niekoľkých dňoch alebo najneskôr po jednom týždni zmizne a nepredstavuje žiadny znak infekcie.

Druhé štádium nastupuje týždne až mesiace po bodnutí. Pretože toto ochorenie napáda rôzne orgány aj priebeh ochorenia môže byť rôzny. Napr. môžu byť postihnuté kĺby (artritída), najčastejšie sú to kolená. Pri napadnutí nervového systému sa môže jednať o zápal mozgových blán a nervových koreňov, alebo jedného nervu, ktorý môže viesť k ochrnutiu tvárového nervu, napr. ovisnutím ústneho kútika. Zriedkavo môžu byť postihnuté aj oči (uveitída, papilitída) alebo i srdce, čo vedie k poruchám srdcového rytmu. Príznaky už nie sú také typické a zvyčajne je potrebná dlhá a problematická diagnostika, aby sa vylúčili ostatné možné príčiny problémov. Úspešnosť liečby v tomto a v ďalšom štádiu klesá a ochorenie môže zanechať aj trvalé následky.

Tretie štádium nastupuje mesiace až roky po bodnutí kliešťom. Okrem už spomínaných príznakov z druhého štádia sa môžu objaviť aj kožné prejavy, ktoré sa charakteristické modrastým sfarbením a tenšou kožou na rukách a nohách (atropická akrodermatitída).

Po komplikovanom diagnostikovaní ochorenia lymskej boreliózy sa začína liečba antibiotikami, pričom druh infekcie rozhoduje o tom, či formou tabliet alebo intrevenózne do žili.

Proti lymskej borelióze aktuálne neexistuje žiadna očkovacia látka. Je potrebné sa chrániť preventívne používaním repelentov, vhodného odevu a včasným a správnym odstránením prisatého kliešťa.

Anaplazmóza – Ehrlichióza

Je to nový druh ochorenia prenášaný kliešťom obyčajným. Jedná sa baktériu Anaplasma phagocytophilum, ktorá napáda biele krvinky, kde sa množí, tvorí zhluky a tým oslabuje imunitný systém.

Inkubačná doba je 1 – 3 týždne po prisatí infikovaného kliešťa, kedy sa prejavia príznaky pripomínajúce chrípku: horúčka, bolesť svalov, nechutenstvo, depresia, bolesť hlavy. Lieči sa antibiotikami a samotné diagnostikovanie je obtiažne.

Očkovanie proti tomuto ochorenie zatiaľ neexistuje. Je potrebné sa chrániť preventívne používaním repelentov, vhodného odevu a včasným a správnym odstránením prisatého kliešťa.

Babezióza psov

Je to krvné ochorenie psov, ale i iných zvierat, pri ktorom jednobunkové krvné parazity – babézie, rozkladajú najmä červené krvinky (erytrocyty). Priebeh ochorenia môže byť cyklický, periódy s príznakmi ochorenia ako malátnosť, slabosť, nechutenstvo, tmavý moč zafarbený do hneda, horúčka, bledé ďasná a jazyk, žlté očné bielka, zväčšené lymfatické uzliny a slezina sa môžu striedať s obdobiami bez symptómov. Diagnostika ochorenia je tiež obtiažna, ale všeobecne platí, že kombináciou laboratórnych testov s klinickými príznakmi sa najlepšie diagnostikuje babezióza. Babezióza sa lieči len zmierňovaním príznakov, a to náhradou elektrolytov podávaných podkožne. V niektorých prípadoch sa stáva, že parazity z tela celkom nevymiznú, ale zviera môže zostať nakazené latentne a ochorenie sa môže vrátiť. Najlepšou prevenciou je používanie antiparazitných obojkov, antiparazitárnych sprejov a pipetiek, ktoré sa aplikujú priamo na kožu.

Tularémia

Je nákazlivé baktériové ochorenie, ktoré na človeka prenáša infikovaný kliešť, alebo zriedkavo i komár. Inkubačná doba tularémie je 1-10 dní. Prejavuje sa náhlou triaškou, vysokými teplotami, ktoré trvajú 2-3 týždne, bolesťami chrbta a končatín a zvracaním. Kožnožľazová forma infekcie vzniká pri bodnutí kliešťom. V mieste bodnutia sa vytvorí vriedok sprevádzaný horúčkami. Lymfatické uzliny sú zdurené a bolestivé. Ochorenie sa diagnostikuje klinicky a laboratórne a lieči sa aminoglykozidovými antibiotikami v kombinácii s tetracyklínmiPrekonanie ochorenia zanecháva celoživotnú imunitu. Pre tularémiou je možné sa chrániť vhodným oblečením a používaním repelentov ako ochranu pred kliešťami a inými bodavými článkonožcami, napr. komárom.

Q horúčka

Je infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu (Coxiella burnetii), ktorú prenášajú infikované kliešte a na človeka sa prenesie vzdušnou cestou. Baktéria sa rozmnoží v dýchacích cestách a šíri sa ďalej do ďalších orgánov. Inkubačná doba je 20 dní a ochorenie sa nemusí prejaviť vôbec, alebo vzniká akútna, príp. chronická forma. Pri akútnej forme sa vyskytujú vysoké horúčky, bolesti hlavy, triaška, silné potenie a môže sa vyskytnúť aj vracanie, hnačka, bolesť hrdla. Chronickú formu sprevádza chronický zápal srdcových chlopní, horúčka, triaška, slabosť, chudnutie, dýchavičnosť, búšenie srdca, poruchy srdcového rytmu, bolesti na hrudníku, ale i poruchy funkcie pečene. Diagnostikuje sa klinicky a laboratórnym vyšetrením krvi a pri chronickej forme aj echokardiografiou. Pri liečbe Q horúčky sa podávajú antibiotiká a pri chronickej forme je často nutná aj chirurgická liečba.

Ako vybrať kliešťa?