Výcvikový deň Poprad

 

V spolupráci OPK Poprad s KCHAJD a SKCHJ sa dňa 23.8.2015 vo zvernici Kvetnica uskutočnil 5.ročník výcvikového dňa poľovných psov. Pre účastníkov boli pripravené umelo založené stopy zveri na FSMP, PF, SD a diviačia obôrka. Prípravu stôp zabezpečili členovia PZ Dubina. Tento rok sa výcvikového dňa pod dohľadom rozhodcovského zboru na jednotlivých stanovištiach zúčastnilo 29 psov rôznych poľovných plemien. Výcvikový deň sa začal slávnostným nástupom, úvodným otvorením za prítomnosti predsedu a členov OPK Poprad a  rozhodcovského zboru v zložení Katarína Malíková, Jozef Nagy, Slavomír Knižka, Marián Vavrek.

Po slávnostnom otvorení a rozdelení jednotlivých prihlásených účastníkov na stanovištia, ktorých vo zvernici privítali aj s rodinnými príslušníkmi, sa zúčastnené psy plemien napr. teriéry, jagdteriér, alpský jazvečíkovitý durič, slovenský kopov, lajka, hrubosrsté a hladkosrsté jazvečíky, rozdelili do skupín podľa zvolených stôp a vydali sa do lesného terénu. Počas toho kým boli vodiči v teréne, manželky mali čas klebetiť a deti sa vyšantili dosýtosti.

Predmetom výcvikového dňa je predpríprava mladých vodičov, príprava mladých psíkov, ktorí potrebujú získať skúsenosti. Tie sa najlepšie získavajú pod dohľadom rozhodcu, ktorý slúži aj ako poradca pre ďalší výcvik psa. Vodič si musí uvedomiť, že pes sa v cudzom prostredí správa inak v spoločnosti iných psov, čo je dobrou predprípravou na spoločné poľovačky.

Všetky psíky si mohli vyskúšať svoju odvahu aj v diviačej obôrke, keďže mnohé sa priamo v revíroch ešte s diviakmi nestretli, reakcie boli rôzne. Vstup mladých jedincov pre zachovanie bezpečnosti bol na zvážení majiteľa, ktorý sám musel odhadnúť sily svojho psíka.

Už od rána v kotle rozvoniaval poľovnícky guľáš, ktorý bol chutnou bodkou za príjemným dňom stráveným v kruhu poľovníkov, vodičov a bol príkladom toho, že poľovníctvom a  poľovníckou kynológiou musí žiť doma celá rodina. Výcvikový deň sa stal dňom, kedy bo  čas na výmenu názorov z vlastnej praxe, spomienok na poľovačky a úspešné či menej úspešné dohľadávky.

Po dobrom obede ukončil výcvikový deň záverečný nástup. Rozhodcovia zhodnotili prácu psov, vodičom a chovateľom odovzdali cenné rady do ďalšej práce, aby mohli byť psy úspešné nielen na poľovníckych skúškach, súťažiach, ale najmä v revíri, kde je ich pomoc, často krát veľmi cenná.  Ich prácou sa znižujú straty a nedochádza k trápeniu zveri dlhým zhasínaním pri postrelení a znehodnoteniu zveriny. Za svoju svedomitú prácu boli odmenené 3 psy na jednotlivých stopách a v obôrke jagteriér Mateja Janeka, hrubosrstý jazvečík Lenky Knižkovej a alpský jazvečíkovitý durič Jozefa Príhodu. Menovaný boli odmenení Čestným pohárom OPK POPRAD.

Za príjemne strávenú nedeľu ďakujeme všetkým organizátorom a účastníkom. Veríme, že sa opäť stretneme o rok na 6. ročníku Výcvikového dňa vo zvernici v Kvetnici. Dovidenia priatelia. Lovu a kynológii ZDAR!

Verím, že aj ďalšie oblasti ocenia prínos pracovných kynologických podujatí pre skvalitnenie chovu poľovníckych plemien.

Mgr. Veronika Pacoltová