V zime

V nedeľu som sa rozhodol, že pôjdem do revíru niečo odfotiť. Rozhodol som sa, že pôjdem ku krmitku, kde ráno jeden poľovník odniesol krmivo pre zver. Keď som vyšiel z domu tak začalo snežiť a ja som nevedel či mám ísť alebo nie. Nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem. Keď som prišiel ku krmitku tak prestalo snežiť. Pri krmitku je postavený aj posed so železnou konštrukciou. Rozhodol som sa, že približne 50 metrov od krmitka sa rozložím a zamaskujem. Ďalekohľadom som si obzeral okolie a dúfal som, že niečo uvidím a odfotím.

v-5

Po chvíli mi zavolal otec, že kde som lebo sa rozhodol, že ide skúsiť privábiť líšku a následne ju uloviť. Povedal som mu, že som pri starých železných viniciach. Otec sa rozhodol, že pôjde na svoj posed neďaleko miesta kde som čakal. Povedal som mu aby mi priniesol šál lebo som ho zabudol doma na poličke. O pár minút otec už bol pri mne. Dohodli sme sa, že o 17:30 sa stretneme pri mojom krmitku a domov pôjdeme spolu. Zaprial som otcovi Lovu Zdar a presnú mušku a šiel smerom k posedu.

v-4

Z miesta som mal pekný výhľad na veľké zasnežené pole, na ktorom som zbadal v diaľke srnčiu zver. Boli to štyri srny a jeden srnec, ktorý už mal asi 6 centimetrové parožky v lyku. Na pravo odo mňa na konári sedela sojka škriekavá, ktorá si ma obzerala. Nepodarilo sa mi ju odfotiť lebo keď som sa trocha pohol tak okamžite odletela. Ku krmitku priletel kŕ diel vrabcov, ktorý si pochutnávali na krmive. Asi po desiatich minútach mi zavolal otec, že na vedľajšie pole vyšla líška, ktorá smeruje smerom ku mne tak aby som sa pripravil. Celý netrpezlivý som čakal kedy sa líška ukáže. Namiesto líšky sa ukázala srna, ktorá šla ku krmitku.

v-1

Pri krmitku sa zdržala približne 15 minút, čiže som mal dosť času na fotografovanie. Srne pri krmitku robili spoločnosť vrabce, ktorých stále odháňala. Keď sa zotmelo tak srna odbehla do húštiny, z ktorej vyšli po čase diviaci a smerovali rovno ku krmitku. Fotiť sa už nedalo lebo už bola tma tak som ich pozoroval ďalekohľadom. Tak  som sa na nich zapozeral, že som si nevšimol, že už je 17:40. Zbalil som sa a potichu som šiel ku môjmu krmitku, pri ktorom ma už čakal otec, ktorému som ukázal fotky srny, ktorú som nafotil. Otcovi sa líšku nepodarilo uloviť ale čo už. Keď sme skontrolovali stav môjho krmitka tak sme sa vybrali domov.