Lov líšok

Dosť veľa sa popísalo o kalibroch vhodných na lov raticovej zveri, či už na lov diviakov, jeleňov, alebo muflónov, kamzíkov, srncov.

Táto lovná zver a lov na ňu je podľa určitých pravidiel, má dobu hájenia, dobu lovu a pre rýchle a spoľahlivé usmrtenie a určené zbrane s ktorými túto zver mozno loviť.
V naších poľovných revíroch sa náchadza zver ktorú považujeme za škodnú a lovíme ju pri každej príležitosti. Ako príklad uvediem našú krásnu hrdzavú líšku, latinským názvom /Vulpes vulpes/. Jej výskyt v našej krajine je od južných častí až po severné hory.

Jej populácia je zatiaľ dostatočná. V revíroch južného Slovenska jej popularita je veľmi nízka a poľovníci sa ju snažia eliminovať. Hoci jej súčasť potravy tvoria aj malé hlodavce ako sú myši a hraboše čím je jednoznačne užitočná, spôsobuje škody hlavne na bažantej populácie, počte zajacov, jarabíc. Tu jej potrava je bohatá na vajcia spomenutej pernatej zveri. Je predátorom zajacov, jarabíc, bažantov. V týchto oblastiach líška predstavuje hrozbu pre chov tejto zveri. Preto ju poľovníci lovia ako prvú vždy pri stretnutí v revíri. Líška ma vždy prednosť – hovoria.

Lovec, by mal pri akomkoľvek love dbať na to aby lovná zver bola rýchlo usmrtená, aby sa dlho netrápila. Preto aj pri výstreloch na líšku musíme mať toto na zreteli.
Líška ako predátor má dobre vyvinuté zmysly. Je schopná zistiť myšku pod vrstvou snehu. Počuť jačanie zajaca. Preto človek sa v otvorenej krajine len ťažko dostane k nej na krátku vzdialenosť.
Lov brokovou zbraňou na krátku vzdialenosť a to brokmi o veľkosti 4mm a vyššie. Guľovou zbraňou – okrajový zápal, 22 LR, 22 WMR, 4,37mm, 17 HMR, je dosť výrobcov týchto nábojov s rôznym typom striel a výkonom. Vzhľadom na vitálnosť líšky, jej veľkosť a hlavne veľkosť jej životne dôležitých orgánov by som odporúčal použitie 22LR do 80metrov. Vysokorýchlostné strely až do vzdialenosti 150m.

Sú samozrejme lovci čo na líšku vystrelia z akejkoľvek zbrane na akúkoľvek vzdialenosť a ani sa nepresvedčia či zver zasiahli. Stredový zápal – výkony týchto nábojov je vyšší a umožňuje lov líšok na väčšie vzdialenosti. Zvyšuje sa istota zásahu, rýchle usmrtenie. Tieto strely sú ťažšie a menej náchylné na zmenu smeru letu a majú dostatok energie v cieli. Uprednostnil by som kalibre ako Hornet, Remington 222, 223, 243 Win, až po 7 x 57mm. Zver po zásahu na – komoru – odbehne max. 50 metrov.
Hoci je líška považovaná za škodnú zver pri jej love musíme dbať na etické zásady lovu.