Prikrmovanie zveri – ako na to

Ako prikrmovať zver

Zákon o poľovníctve hovorí, že užívateľ poľovného revíru ma povinnosť budovať kŕmidlá a  v období núdze zver prikrmovať. Podľa poľovníckej legislatívy je obdobie núdze v našich revíroch od 1. novembra do 28. februára. (nie všade je to tak) V tomto čase je nutné aby sme zver prikrmovali a zásobovali potrebnými živinami. Význam prikrmovania zveri spočíva hlavne v zabezpečení zveri pred hladom, ale taktiež aj pre zlepšovanie akosti zveri a fyzickej kondícii. Človek prikrmovaním umožňuje aj prežiť väčšiemu množstvu zveri, vrátane slabších jedincov, ktorý by zimu nemuseli prežiť. Prikrmovanie zveri má ešte jeden význam. Prikrmovaním dokážeme zabezpečiť aby divej zveri bolo v danej lokalite viac, a aby bol lov divej zveri pestrejší. Ale to už nie je pomoc zveri ale napĺňanie „plánu chovu a lovu zveri“.
Prikrmovanie zveri sa síce v poslednom čase niekedy spochybňuje, ale v určitých oblastiach je z hľadiska početnosti zveri nevyhnutné. Nesmieme zabudnúť, že zver máme prikrmovať ale nie kŕmiť.

Aké krmivo použiť?

Z poľovníckej praxi rozdeľujeme krmivá na jadrové, objemové a dužinaté zložky. K ním patria ešte dôležité minerálne látky, najmä soľ.

Najdôležitejšou zložkou výživy zveri sú jadrové krmiva. Pokladajú sa za najhodnotnejšie krmivá, lebo obsahujú veľa živín a sú veľmi dobre stráviteľné. Najobľúbenejším jadrovým krmivom sú obilniny pšenica, ovos, jačmeň a kukurica. Kukurica má najvyššiu kŕmnu hmotu z obilnín, ale treba ňou prikrmovať iba v malých dávkach, lebo pri vysokých dávkach môže spôsobiť zveri tráviace ťažkosti.

Ďalšou dôležitou zložkou sú objemové krmivá. Medzi objemové krmivá zaraďujeme hlave senáž, siláž a seno. Lucernové a ďatelinové seno zver obľubuje viac ako seno z trávnatých lúk a pasienok. Nemôžeme zabudnúť, že zveri podávame iba kvalitné vysušene seno.

Ďalšou zložkou (menej dôležitou) sú dužinaté krmivá, ku ktorým patrí hlavne kŕmna repa, tekvice, jablká a zemiaky. Zemiaky by sme pred podaním zveri mali najprv spáriť.

Medzi minerálny doplnok pre srstnatú zver patrí hlavne soľ. Soľ obsahuje dôležité látky ako sú napríklad draslík a sodík. Nedostatok týchto látok spôsobuje zveri tráviace ťažkosti. Dostatočným množstvom soli a pravidelným dopĺňaním soľníkov zabezpečujeme zveri dobrý zdravotný stav a imunitu. Soľ je v podstate najzákladnejším liečivom podávaným zveri. Tak ako aj pre ľudí aj pre zver platí: „Soľ nad zlato!“

Osobitnou skupinou medzi krmivami sú aj plody krov. Zver usilovne ohrýza plody rozličných krov, za ktorými často prichádza aj z väčších vzdialeností.