Výcvikový memoriál Jána Knižku vo Zvernici Kvetnica

 

V spolupráci OPK Poprad a PZ Dubina v spolupráci s KCHAJD, SKCHJ, KCHSK, KCHTD, KCHF, KCHSPP sa dňa 21.8.2016 vo zvernici Kvetnica uskutočnil 6.ročník Výcvikového memoriálu Jána Knižku. Úvodným slovom otvoril VMJK predseda OPK Bystrík Kiska. Priblížil históriu fungovania PZ Dubina, funkciu OPK Poprad v regióne, jej činnosť v aktivity v oblasti osvety kynologických podujatí konaných pod záštitou OPK Poprad, objasnil dôležitosť konania výcvikových dní, pre mladé neskúsené psy a začínajúcich vodičov poľovníkov/ nepoľovníkov. Slávnostnou kolaudáciou prešlo na začiatok kynologického dňa výcvikové zariadenie pre brloháre. Slávnostným trúbením trubačov sa začalo celodenné kynologické snaženie psov a vodičov v získavaním nových skúseností, podelením sa o vlastné skúsenosti.

Pre účastníkov boli pripravené umelo založené stopy zveri na FSMP, PF, FSD, diviačia obôrka a nové výcvikové zariadenie pre brloháre. Prípravu stôp zabezpečili členovia kynologickej komisie OPK Poprad. Tento rok sa výcvikového dňa pod dohľadom rozhodcovského zboru na jednotlivých stanovištiach zúčastnilo 35 psov rôznych poľovných plemien s účasťou českých a poľských zástupcov. Výcvikový deň sa začal slávnostným nástupom vodičov so svojimi zverencami pred rozhodcovský zbor PF Tibor Želtvaj, Karol Smrek, FSD Ján Molitor, Peter Fedor, BL František Kluknavský, FSMP Slavomír Knižka, Michal Darivčák, diviačia obôrka Katarína Malíková, Pavol Šimurda.

Po slávnostnom otvorení a rozdelení jednotlivých prihlásených účastníkov na stanovištia, ktorých vo zvernici privítali aj s rodinnými príslušníkmi, sa zúčastnené psy plemien napr. foxteriér, jagdteriér, alpský jazvečíkovitý durič, slovenský kopov, lajka, hrubosrsté a hladkosrsté jazvečíky, bavorský farbiar, hannoverský farbiar, tatranský durič, štajerský durič, baset, gastonský durič, rozdelili do skupín podľa zvolených stôp a vydali sa do lesného terénu. Počas toho kým boli vodiči v teréne, manželky mali čas pripravovať guľáš, ochutnať a posúdiť sladké i slané koláčiky, poklebetiť a deti sa vyšantili do sýtosti. V okienku lesnej pedagogiky sa im venovala pani Zuzana Uhrinová, aktívna poľovníčka PZ Dubina. Deti si vyskúšali svoje vedomosti o lese, lesných zvieratkách a povinnostiach návštevníkov prírody.

Predmetom výcvikového dňa je predpríprava mladých vodičov, príprava mladých psíkov, ktorí potrebujú získať skúsenosti. Tie sa najlepšie získavajú pod dohľadom rozhodcu, ktorý slúži v tomto prípade najmä aj ako poradca pre ďalší výcvik psa. Vodič si musí uvedomiť, že pes sa v cudzom prostredí správa inak v spoločnosti iných psov, čo je dobrou predprípravou na spoločné poľovačky.

foto

Všetky psíky si mohli vyskúšať svoju odvahu aj v diviačej obôrke, keďže mnohé sa priamo v revíroch ešte s diviakmi nestretli, reakcie boli rôzne. Vstup mladých jedincov pre zachovanie bezpečnosti bol na zvážení majiteľa, ktorý sám musel odhadnúť sily svojho psíka. Brloháre prihlásené pre výcvik vo výcvikovom zariadení skúšali svoj dobrý nos vo výcviku pre zneškodnenie škodnej. Trénovalo sa v 2 kolách. Škodná bola v treťom kotli so zarážkou, keďže mladé psíky potrebovali dostať do nosa ten správny pach škodnej a zistiť ako sa orientovať vo výcvikovom zariadení. V tomto prípade bola dôležitá aj úloha vodiča a naučených povelov pre posmelenie psa a ozrejmenie toho, čo sa od neho vo výcvikovom zariadení očakáva.

Už od rána v kotle rozvoniaval poľovnícky guľáš, ktorý bol chutnou bodkou za príjemným dňom stráveným v kruhu poľovníkov, vodičov a bol príkladom toho, že poľovníctvom a  poľovníckou kynológiou musí žiť doma celá rodina. Výcvikový memoriál Jána Knižku sa stal dňom, ktorý vzdáva hold vynikajúcemu poľovníkovi, v ktorého šľapajách pokračuje syn Slavomír s celou rodinou, vďaka ktorého iniciatíve sa radi stretávame vo Zvernici Kvetnica na kynologických akciách. Pri guľáši prišiel čas na výmenu názorov z vlastnej praxe, spomienok na poľovačky a úspešné či menej úspešné dohľadávky.

Po dobrom obede ukončil Výcvikový memoriál Jána Knižku záverečný nástup. Rozhodcovia zhodnotili prácu psov, vodičom a chovateľom odovzdali cenné rady a najúspešnejším psíkom v jednotlivých stopách a skúškach boli na pamiatku odovzdané Čestné poľovnícke poháre venované OPK Poprad z dielne „Lovkeramik“ Mareka Horňáka a Janka Mokríša s poľovníckou tematikou. Šíkovnými a úspešnými ocenenými sa stali v BL BELA II. od Občáka JHR vodič Ivan Pjatek, FSD – 4 hodinová stopa diviačia – AJMY Horáreň Tri duby SK vodič Branislav Urban, FSMP – Valmont Viva Moravia JHS vodič Jozef Smoleník, Diviačia obôrka BAK od Zbojníckej studne AJD vodič Jozef Príhoda, PF FARRA z Detvianskej Huty BF vodič Ing. Ján Hric.

Do ďalšej práce, aby mohli byť psy úspešné nielen na poľovníckych skúškach, súťažiach, ale najmä v revíri, kde je ich pomoc, často krát veľmi cenná. Ich prácou sa znižujú straty a nedochádza k trápeniu zveri dlhým zhasínaním pri postrelení a znehodnoteniu zveriny. Za svoju svedomitú prácu boli odmenené  psy na jednotlivých stopách, v obôrke a vo výcvikovom zariadení milým chutným darčekom.

Za príjemne strávenú nedeľu ďakujeme všetkým organizátorom a účastníkom. Usilovnou snahou organizátorov sa stal VMJK aj podujatím s medzinárodnou účasťou. Pred záverečným trúbením trubačov všetkým zúčastneným poďakoval za disciplinovanosť a svedomitý prístup k výcviku poľovných psov predseda PZ Dubina Štefan Haško a Slavomír Knižka.

Veríme, že si vymenili cenné skúsenosti, pochutili si na výbornom guľáši sa opäť stretneme o rok na 7. ročníku Výcvikového memoriálu Jána Knižku vo zvernici v Kvetnici.

14095781_1427256937288164_2779074719299444164_n

Dovidenia priatelia. Lovu a kynológii ZDAR!

Verím, že aj ďalšie oblasti ocenia prínos pracovných kynologických podujatí pre skvalitnenie chovu a využitia poľovníckych plemien.

 

Mgr. Veronika Pacoltová